Blog Image

Jan Kadodder spreekt

Dura lex sed lex

Politiek Posted on di, oktober 16, 2018 11:53:48

Bart De Wever blijft dus met de hulp van Kristof Sels de lakens uitdelen in Sint-Katelijne-Waver. Het is immers geweten dat lokale N-VA afdelingen voor alle belangrijke initiatieven, eerst toelating moeten krijgen van de partijtop die tot nader order nog steeds huist op het Schoon Verdiep in Antwerpen.
Maar goed, om het in de taal van BDW te zeggen: “alea iacta est”.
Wat Sint-Katelijne-Waver betreft kunnen wij daar aan toevoegen: “dura lex sed lex”.
Door de wet van de sterkste (slimste?) zal Samen Anders de komende 6 jaar moeten toekijken van op de oppositiebanken. En dat hebben ze, ondanks een winst van 7%, aan zichzelf te danken. Vooral Tom Ongena, die al jaren roept dat hij de volgende burgemeester zal worden en zich nu ook op die manier aan de kiezer presenteerde, maakte hierdoor geen vrienden bij de N-VA. Hij had beter moeten kijken naar zijn vriend Bart Somers die tenminste (gespeeld?) bescheiden blijft. Wij zijn nu ook benieuwd naar de verdere ontwikkelingen binnen Samen Anders. Gaat de kartellijst “samen” blijven of wordt het in de opposite “anders”. En wat met de nummer 2 op deze lijst, Ronny Slootmans. Hij haalde meer voorkeurstemmen dan Ongena en is een stuk bescheidener in zijn optreden. Wordt hij nu de nummer 1 ?

De nummer 1 van de N-VA schoof hovaardig (maar dat past bij een politicus uit Waver) zijn coalitiepartner naar de oppositiebanken, waarschijnlijk ook omdat Samen Anders te sterk werd (zelf blijft de N-VA met een zeer bescheiden winst van 0,2%), en haalt hij het wegkwijnende CD&V in de coalitie om de macht van N-VA te consolideren. De CD&V ocharme. De voorbije 6 jaar in de oppositie nooit hun bek open gedaan. Nooit één woord kritiek geleverd. Vele vragen van hun achterban bleven onbeantwoord. De geruchtenmolen rond de afbraak van sporthal (en zwembad) in het centrum blijft maar duren. Werd de sporthal afgebroken om iemand een plezier te doen? Werd het puin van zwembad en sporthal echt gebruikt om de parking van Heiveld aan te leggen? Werden de vrijgekomen gronden voor een spotprijs verkocht aan een bouwpromotor? Werden de bouwvergunnigen in ijltempo afgeleverd? En tenslotte, de royale subsidie van 400.000 euro van minister Muyters (N-VA) aan Heiveld, was dat het sluitstuk van de operatie “minder overheid” en meer voor de “vrienden”? Nooit één woord over gehoord bij de CD&V. De gedroomde coalitiepartner voor N-VA. Stilzitten en zwijgen…

Tenslotte nog een woordje over nieuwkomer Ka-Wa. Het werd met 5,5% van de stemmen een verdienstelijke poging maar niet goed genoeg. Martine De Graef zal opnieuw een ander pannetje moeten zoeken om haar haring in te leggen. Maar dat is ze gewoon…N-VA en Open VLD slopen Mariagaard

Politiek Posted on do, september 15, 2016 14:30:08

Nog nooit heb ik de huidige meerderheid kunnen betrappen op het intelligent gebruik van hun positie. Van N-VA en Open VLD verwacht ik niet dat ze ‘kerkelijk’ zijn, maar het minste zou toch een beetje respect mogen zijn voor de geloofsovertuiging van een groot deel van hun burgers. Het ‘geloof’ van deze blauwe rakkers (een gedragen volkspartij lijkt mij een beetje overdreven) beperkt zich immers tot het ‘aanbidden’ van hun egoistische zelf. Maar dat ze met hun kruideniersmentaliteit, een oase van rust zouden ‘offeren’, ten voordele van “het bruisende horecaleven in het centrum”, die nederigheid had ik niet verwacht. Hoewel, met het uitwijzingsbeleid van de N-VA…

Maria die zoude naar Bethlehem gaan…

Maar er was plaats naast en achter de pastorij van Katelijne-centrum. In de tuin van de pastorij werd op initiatief van pastoor Van Ermen een mooi parkje aangelegd met daarin een verzameling Mariabeeldjes en kapelletjes. De Mariagaard. Een rustig plekje in het centrum van de gemeente. Maar onlangs kwam er aan de Markt een restaurant en een koffiebar. Deze explosie van activiteit zorgde voor een te kort aan parkeerplaatsen…. De zeventig parkeerplaatsen op de Markt zijn niet genoeg dus de Mariagaard moet verdwijnen voor veertig bijkomende parkeerplaatsen. De schepen van Lokale economie (Open VLD), binnen zijn partij aanzien als de volgende burgemeester van Sint-Katelijne-Waver, trapt in een krantenartikel ongena-dig na op de ziel van vele centrumbewoners door te stellen:”…dat is goed nieuws voor de handelaars en de horeca…” N-VA coryfee en schepen van Openbare werken doet er nog een schepje bij :”Met de nieuwe parking creëren wij ook de mogelijkheid om later het marktplein te vernieuwen…”

Deze coalitie, in het centrum van de gemeente gekend als ‘de slopersbende’, denkt er toch niet aan om de kerk…

Jan KadodderHet staat in de krant dus…

Politiek Posted on vr, september 02, 2016 13:01:56

Rond deze tijd van het jaar staat ‘terug naar school’ terecht volop in de belanstelling.
Zeker de veiligheid van de leerlingen op weg van en naar school is een prioritair aandachtspunt. Daarom staan politici klaar om van die aandacht hun graantje mee te pikken. Vandaag is dat niet anders. Op de pagina’s met lokaal nieuws een foto met daarop prominent in beeld (de foto is zo groot dat zelfs het ego er bij kon) de burgemeester van een naburige gemeente. In de tekst veel aandacht voor de Katelijnse schepen van Mobiliteit Uiteraard is het een goede zaak dat ouders op de hoogte gebracht worden van veilige fietsroutes voor hun schoolgaande jeugd. Maar is het echt nodig dat er een foto bij moet met poserende politici? Het is opvallend hoe we de laatste jaren bedolven worden onder lokale berichtgeving waar steeds een politicus (van de meerderheid) mee op de foto ‘moet’.

De pers ten dienste van de politiek? Daar wil ik het vandaag over hebben.
Vroeger, toen alles beter was (?), was er een handje vol lokale persmedewerkers die zelf achter het nieuws gingen. Politici werden geprezen en, indien nodig, redelijk kort bijgeknipt. Onder het motto ‘politici zijn verantwoordelijk voor alles wat fout loopt’, werden de lezers op een fijne manier ingelicht over het politieke reilen en zeilen in hun gemeente. Vandaag is de lokale pers een gewoon onderdeel van de propagandemachine van politici en hun partij. Politici uit de oppositiepartijen krijgen (nemen?) zelden het woord, laat staan hun foto in de krant.

Sommige politici weten handig gebruik te maken van de pers. Een kans die ze krijgen mede door de fusie van verschillende krantengroepen. Persmedewerkers hebben door allerlei ingrepen van de uitgevers geen tijd meer om zelf nieuws te sprokkelen, laat staan een blik te werpen achter de schermen om daarover te berichten. Dankbaar plukken zij graag kant en klare teksten van de gemeentelijke websites en/of perscommuniqués van partijen en mandatarissen. Om één en ander te verkopen als ‘eigen werk’ (en om de vrienden te plezieren?) publiceren zij er dan een foto bij met alle aandacht voor de ‘initiatiefnemer’.

Kortom: het regionale nieuws halen we beter niet uit kranten. Dezelfde artikels staan (gratis) op de gemeentelijke websites. Een krant kopen wij voor de foto’s. Of zoals iemand zei:”Een krant is alleen nog nuttig om de ingevouwen reclamefolders droog te houden.”

Ik ga nu verder mijn krant lezen.

Jan KadodderMEDEDELING

Politiek Posted on wo, augustus 31, 2016 14:21:44

Na een (te) lange periode van inactiviteit staat deze website opnieuw in de startblokken.

Na veel gepalaver over inhoud en toon, werd beslist op de ingeslagen weg verder te gaan en ook wegen te betreden die verder gaan dan alleen het lokale. Met de gemeentelijke verkiezingen (14-10-2018) die steeds maar dichterbij komen en de federale verkiezingen, die naar ons aanvoelen wel eens sneller zouden kunnen komen dan 2019, worden het spannende tijden.

De pennen liggen klaar, de inkt is vervangen door een andere substantie…

Tot later,

Jan KadodderBoeken dicht?

Politiek Posted on ma, juni 29, 2015 15:33:50

Nu de sporthal Leyland definitief tot het verleden behoort, komt het bibliotheekgebouw nog beter in het vizier van de beeldenstormers… Zondag werd het laatste filiaal van de gemeentelijke bibliotheek (in de Elzestraat) gesloten. Einde verhaal of is het totaal opdoeken van de gemeentelijke bibliotheek de nieuwe ‘uitdaging’ voor het gemeentebestuur?
Met liberalen, of ze nu Open of Nieuw Vlaams blauw zijn, met hen staat cultuur altijd onder druk. De ‘kleine’ lokale politici krijgen nu ook hun kansen van de ‘grote’ Sven Gatz (Open VLD). Deze bijna goed Nederlandssprekende Brusselaar werd godbetert Vlaams minister van cultuur. Met alle ingrepen die hij de laatste tijd heeft doorgevoerd in de culturele sector, lijkt het wel of de minister letsel heeft overgehouden aan zijn tijd als directeur van de Unie van Belgische Brouwers. Ik citeer uit Het Nieuwsblad van 12-3-2015: “De Vlaamse regering heeft een einde gemaakt aan de ‘bibliotheekplicht’ die steden en gemeenten sinds 1978 hebben. Alles samen draagt de Vlaamse overheid 130 miljoen euro over aan de gemeenten. Zo’n 84 miljoen daarvan is bedoeld voor culturele bestemmingen, zoals de cultuurcentra en de bibliotheken. Maar dat hoeft in de toekomst niet zo te blijven, de gemeenten kunnen voortaan zelf beslissen waaraan ze het geld besteden. Het staat hen vrij om geen bibliotheek meer te organiseren, maar een zwembad te bouwen…” (Dit laatste verzin ik niet.)
De stap naar het opdoeken van de gemeentelijke bibliotheek is dus niet groot. Het slopen van het gebouw evenmin. Er zal wel een ‘bevriend’ iemand gevonden worden om de lege plek opnieuw te bebouwen met één of ander lucratief project. Ondertussen blijft ons gemeentebestuur zich krom werken voor een beter Sint-Katelijne-Waver. Zo werd er al veel geld uitgegeven aan een studie om het winkelen in de gemeente te bevorderen. Zelfs plannen voor nieuw- of verbouw in bv. Lemanstraat, worden niet meer aanvaard indien er geen winkelruimte is voorzien. Dat de leegstand van winkelpanden in Vlaanderen sinds 2008 met 70 % is toegenomen mag geen bezwaar zijn. In elk geval, er is nu al plaats voor een…euh…boekhandel.

Jan KadodderOndertussen…

Politiek Posted on zo, juni 28, 2015 11:33:39The sky is the limit…

Politiek Posted on zo, juni 28, 2015 11:25:04

Na een uitgebreide vervolmakingscursus “perceptiemanagement”, is het tijd geworden de draad weer op te pakken. Tot ergernis van enkele, tot groot jolijt van velen.

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een groepje wandelaars (Kadodders?) die een (reclame-)bord, aangebracht op een veiligheidshekken in de Leylandstraat, druk stonden te becommentariëren. Eén sportieveling wist het zeker: “De burgemeester heeft dat hier laten ophangen om ons extra te pesten en uit te lachen!” Het is inderdaad vreemd (maar ook een beetje grappig) dat een reclamebord van de grootste zwembadbouwer van het land, het hekken “siert” rond de afbraakwerken van het zwembad. Werken die worden uitgevoerd door het bedrijf Van Loo… Maar de commentaren gingen nog verder. Het ging dan over de afbraak van de sporthal. “Belangenvermenging” riep de één, “een hulpprogramma voor een andere sporthal”, riep iemand anders. Gevraagd naar mijn commentaar riep ik heel luid: “Marie-Jeanne!”

Jan KadodderVraag

Politiek Posted on di, juni 02, 2015 10:08:44

Met welk puin werd de nieuwe parking van Heiveld aangelegd ?Volgende »