Waar een wil is ligt een asbesthoudende weg. “Doe niet alsof je van niets weet, daar hebben we politici voor”, deze uitspraak van een gewaardeerd politicoloog is zonder meer van toepassing op de Katelijnse burgemeester Kristof Sels en zijn roedel schepenen. Hun gebrek aan bestuurservaring is inmiddels legendarisch en wordt dag na dag bevestigd door hogere overheden die genomen beslissingen terug naar af sturen. Er gaat geen raadsvergadering voorbij of ‘ze’ moeten beslissingen aanpassen en opnieuw ter stemming brengen.
Naast onkunde is er recent nog een gebrek bij het college opgedoken.
‘Sie haben es nicht gewusst’. Op de gemeenteraad van 6 oktober j.l. werd één en ander nog maar eens pijnlijk duidelijk. Tijdens ‘mondelinge vragen’ toonde raadslid Bert De Keyzer (CD&V) een reeks foto’s waarop duidelijk te zien was dat de gemeentelijke diensten bezig waren ingrijpende grondwerken uit te voeren. Zijn vraag: waarom ? Heel het college kwam uit de lucht gevallen: “Hoe, waar, wanneer, wie…”. Niemand van het college die van iets wist. Toen al rees het vermoeden dat er iets verzwegen moest worden. Vandaag is duidelijk waarom. Het college, met op kop de schepen van openbare werken, wist niet dat de grondwerken dienen om het fietspad tussen Keizerstraat en Irisstraat een nieuwe(verlegde) bedding te geven. Dat de werken gebeuren met uitgegraven door asbest bevuilde grond, is dan weer iets dat de schepen voor milieu niet schijnt te weten….

Morgen, 3 november 2014, is er opnieuw een raadsvergadering. Hopelijk weten de leden van college en raad dat de veiling BelOrta windmolens wil bouwen en dat de omwonenden dat niet willen…

Jan Kadodder