Natuurlijk gaat dit blauwe fabriekje -alias de huidige coalitie- zich inzetten voor hun vrienden de zelfstandigen en KMO’s. Voor hen zijn er ruime budgetten voorzien. Onder andere voor verbeteringen van de dienstverlening aan zelfstandigen, het uitbetalen van startpremies aan zelfstandigen, de ‘intensieve’ samenwerking met privébedrijven, projectontwikkelaars en als het even kan, veel studiebureaus. Op dit alles komen wij later zeker eens terug. Natuurlijk kosten deze initiatieven ook veel centen en die moeten ergens vandaan komen. Ook daar hebben de bollebozen aan gedacht en een oplossing voor gevonden. Zij schaffen ‘allerhande’ taksen voor zelfstandigen en KMO’s gewoon af. Voorbeeld van één concreet initiatief in de sector dienstverlening: de schepen voor lokale economie gaat alle bedrijven en KMO-zones opnieuw ‘bewegwijzeren’. Het zou een lucratieve bezigheid voor hem kunnen zijn, ware het niet dat dit doorslagje van de burgemeester van Mechelen, niet in deze val zal trappen. Het voorbeeld van een Mechelse ex-schepen, ligt nog te vers in het geheugen.
Uiteraard heeft deze bestuursmeerderheid ook veel goeds in petto voor de loontrekkenden, gepensioneerden, gezinnen en de socio-culturele verenigingen.
De afbraak van sporthal en zwembad, duurdere tarieven voor dienstverlening ‘allerhande’, duurdere tarieven voor de afgifte van administratieve stukken (rijbewijzen, identiteitskaarten, reispassen, attesten, bouwaanvragen, enz,enz.
Verder gaan alle tarieven van het vrijetijdsaanbod van de jeugd- en sportdienst duurder worden, duurder wordt ook het aanbod voor senioren, de tarieven in het OCMW rustoord gaan omhoog, subsidies worden afgeschaft, de ophaling van het huisvuil is 54 euro duurder geworden, het huren van feestmateriaal wordt duurder, bibliotheken worden gesloten en ook de buitenschoolse kinderopvang blijft niet buiten schot.
Maar, voor bouwen of verbouwen van lokalen van jeugdbewegingen wordt 250.000 euro vrij gemaakt. Natuurlijk zijn daar voorwaarden aan verbonden. De korte broek, bij voorkeur de lederhose (voor de meisjes dirndl) wordt verplicht. Iedere jeugdbeweging moet verplicht een afdeling vendelzwaaiers hebben. Op fuiven mag alleen Vlaamse muziek gedraaid worden… Zet die ploat af!!!

Morgen verschijnt er een speciale mededeling…

Jan Kadodder