Neen, het is niet de naam van een vrouw van vreemde origine op zoek naar een asielcentrum. Het is een aandoening in de rug. Een gevolg van het torsen van loodzware lasten. Heeft de huidige coalitie van N-VA en Samen Anders daar dan last van? Helemaal niet. Als zij al ergens onder gebukt gaan dan is het hun ego. Aan dossiers die buiten het thema ‘minder overheid, meer privé’ vallen, zullen zij zich zeker geen lumbago heffen.

Deze legislatuur wordt er één van sociale afbraak. Door allerlei ondoordachte ingrepen van deze politieke hobbyisten wordt het sociaal weefsel van Sint-Katelijne-Waver serieus aangetast. Zij smijten deze gemeenschap jaren terug in de tijd. Overdrijf ik nu een beetje? Ja, misschien wel. Want ik vergeet hoe zij zich o.a. hebben ingezet voor het creëren van nieuwe jobs. Het was bemoedigend om te zien hoe zij, ondanks de budgetaire situatie, toch een extra zesde schepen en een voorzitter van de gemeenteraad verkozen. Wat dit laatste betreft, traditioneel is het de burgemeester die de gemeenteraad voorzit. Sinds 2007 ‘moet’ dat niet meer en ‘mag’ de raad zelf hun voorzitter kiezen. In 121 van de 308 Vlaamse gemeenten is dit nu het geval. Dankbaar maken vooral die gemeenten waar N-VA mee aan het potje likt, gebruik van deze mogelijkheid. Zij gebruiken deze kans vooral om het als troostprijs toe te kennen aan iemand die ook ‘iets’ moest krijgen. De betere postjes waren al uitgedeeld (gepakt?) en de andere begerenswaardige cumulaties buiten de gemeente, houden de kopstukken voor zichzelf.

Samenvattend, het gaat goed met de politici in Sint-Katelijne-Waver. Lumbago? Nooit van gehoord! Allen zijn gezond van lijf en leden. Over hun geestelijke vermogens durf ik mij niet uit te spreken,

Onder de titel ‘Alles voor de vrienden’, kijk ik morgen naar wat er nog ‘rest’ voor de ‘rest’ van de bevolking….

Jan Kadodder